Praktijk voor Klassieke Homeopathie Monique Wegman
Veel gestelde vragen


Moet ik stoppen met mijn medicijnen van de huisarts of specialist tijdens een
homeopathische behandeling?
Nee, u kunt uw medicijnen gewoon blijven innemen. Wel wil ik graag weten welke
medicijnen u gebruikt. Als tijdens de homeopathische behandeling uw
gezondheidstoestand verbetert, kunt u in overleg met uw huisarts of specialist
besluiten om de reguliere medicatie te verminderen.
Het is overigens goed om uw arts op de hoogte te stellen van uw homeopathische
behandeling.


Kan klassieke homeopathie altijd iedereen genezen?
Helaas zijn er situaties denkbaar waarin ook homeopathie geen genezing meer kan
bewerkstelligen. Toch kan dan een homeopathische behandeling nog zinvol zijn om
hiermee de algemene gezondheidstoestand te verbeteren. U heeft dan bijvoorbeeld
meer energie, slaapt beter of voelt zich toch iets beter, ook al kunt u niet meer
genezen.


Wat houdt het 'klassieke' in bij klassieke homeopathie?
Het 'klassieke' geeft aan dat er gewerkt wordt volgens de richtlijnen van de grondlegger
van de homeopathie, de Duitse arts Samuel Hahnemann (1755-1843). Dat betekent dat
niet de klacht of de ziekte centraal staat, maar de mens als geheel. Klassieke homeopathie
wordt daarom ook wel een holistische geneeswijze genoemd. Er wordt dus gezocht
naar een geneesmiddel dat passend is bij deze mens in zijn totaliteit, zowel op fysiek,
mentaal als emotioneel niveau. Daarmee is de klassieke homeopathie een geneeswijze
die individualiseert: ieder mens is uniek. Dat betekent dat 5 mensen met hoofdpijn ook
alle 5 een ander homeopathisch middel nodig kunnen hebben.
Zou nu de klacht (of ziekte) centraal staan, dan zou er een middel voorgeschreven worden
op de hoofdpijn in dit geval, zonder specifiek te kijken naar de individuele mens die lijdt
aan deze hoofdpijn.


Zijn er nog andere soorten homeopathie?

Naast de klassieke homeopathie onderscheiden we nog de complexhomeopathie en de
klinische homeopathie.
De complexhomeopathie is verkrijgbaar bij drogisterijen. Hierbij bestaat een middel uit 
meerdere homeopathische middelen, die gericht zijn tegen één klacht zoals bijvoorbeeld
oorpijn of griep.
Bij de klinische homeopathie wordt er voorgeschreven op uitsluitend de klacht of de ziekte.