Praktijk voor Klassieke Homeopathie Monique Wegman
Het consult

Het eerste consult

Het eerste consult bij een klassiek homeopaat duurt ongeveer anderhalf uur.
In de klassieke homeopathie zijn niet alleen de afzonderlijke klachten van belang, maar wordt
er naar de mens als geheel gekeken. 
Daarom zal tijdens dit eerste consult niet alleen de klacht waarvoor u komt besproken worden,
maar wordt er onder andere ook gevraagd naar uw voedingsvoorkeuren, uw slaapgewoontes,
eerdere ziektes en ziektes in uw familie en de manier waarop u in het leven staat.
Vervolgens wordt er op dit totaalbeeld een passend homeopathisch geneesmiddel voorgeschreven.
Doorgaans zal ik u vragen om een week nadat u bent begonnen met het homeopathisch
geneesmiddel, mij uw eerste reacties op dit middel door te geven.
Dit kan tijdens het telefonisch spreekuur.


                                 


Het vervolgconsult

Na ongeveer 6 weken vindt er een vervolgconsult plaats.
We gaan dan kijken wat er veranderd is sinds u het homeopathisch geneesmiddel bent gaan
gebruiken.
Aan de hand daarvan kan ik bepalen of het verstandig is om het middel (eventueel in een hogere
potentie) te herhalen, of het beter is te wachten of dat u misschien een ander homeopathisch
geneesmiddel nodig hebt.

De duur van de behandeling hangt af van de aard van uw klachten en hoe lang deze klachten
al bestaan.